Sale!

tramadol

kr 1600,00

Tramadol (Generisk Ultram) tilhører en klasse av legemidler som kalles opioidanalgetika, og fungerer som et narkotisk-lignende smertestillende middel hos pasienter som opplever moderat til moderat alvorlig smerte. Tramadol er også tilgjengelig i en form med forlenget frigjøring, som brukes til å håndtere kroniske, kontinuerlige smerter. Tramadol virker ved å feste seg til reseptorer i hjernen for å endre hvordan kroppen din føles og reagerer på smerte.

Tramadol resept
Tramadol er den generiske versjonen av merket Ultram, og krever resept. Du kan kjøpe generisk tramadol hos Blink Health til en rabattert pris.
På grunn av sin vanedannende natur er tramadol et kontrollert stoff i alle 50 amerikanske stater, noe som betyr at det bare kan fylles ut opptil fem ganger i løpet av en seks måneders periode etter datoen da resepten ble skrevet før en ny resept er nødvendig.
Alle FDA-godkjente generiske legemidler må ha samme styrke, doseringsform, sikkerhet og effektivitet som originalpreparatene. Alle generiske medisiner som selges gjennom Blink Health er FDA-godkjent.
Hvordan bruke Tramadol
Hvordan bruke Tramadol
Les legemiddelveiledningen fra apoteket ditt før du begynner å ta tramadol og hver gang du får påfyll. Hvis du har spørsmål, spør legen din eller apoteket.
Ta tramadol gjennom munnen som anvist av legen din, vanligvis hver 4. til 6. time etter behov for smertelindring. Du kan ta tramadol med eller uten mat. Hvis du har kvalme, kan det hjelpe å ta tramadol sammen med mat. Spør legen din eller apoteket om andre måter å redusere kvalme på (for eksempel å ligge ned i 1 til 2 timer med så lite hodebevegelse som mulig).
Doseringen er basert på din medisinske tilstand og respons på behandlingen. For å redusere risikoen for bivirkninger kan legen din be deg om å starte med tramadol i en lav dose og gradvis øke dosen. Følg legens instruksjoner nøye. Den maksimale anbefalte dosen er 400 milligram per dag. Hvis du er eldre enn 75 år, er den maksimale anbefalte dosen 300 milligram per dag. Ikke øk dosen din, ta tramadol oftere eller ta tramadol i lengre tid enn foreskrevet. Stopp tramadol på riktig måte når du får beskjed om det.
Smertestillende medisiner fungerer best hvis de brukes når de første tegn på smerte oppstår. Hvis du venter til smertene har forverret seg, kan det hende at tramadol ikke virker like godt.
Hvis du har vedvarende smerter (for eksempel på grunn av leddgikt), kan legen din be deg om også å ta langtidsvirkende opioidmedisiner. I så fall kan tramadol bare brukes mot plutselige (gjennombruddssmerter) etter behov. Andre smertestillende midler (som paracetamol, ibuprofen) kan også forskrives. Spør legen din eller apoteket om sikker bruk av tramadol sammen med andre legemidler.
Plutselig å slutte med tramadol kan forårsake abstinens, spesielt hvis du har brukt det i lang tid eller i høye doser. For å forhindre abstinens kan legen din redusere dosen din sakte. Fortell legen din eller apoteket med en gang hvis du har abstinenssymptomer som rastløshet, mentale / humørendringer (inkludert angst, søvnproblemer, selvmordstanker), rennende øyne, rennende nese, kvalme, diaré, svette, muskelsmerter eller plutselige endringer i atferd.
Når tramadol brukes over lang tid, kan det hende at det ikke virker like godt. Snakk med legen din hvis tramadol slutter å virke godt.
Selv om det hjelper mange mennesker, kan tramadol noen ganger forårsake avhengighet. Denne risikoen kan være høyere hvis du har en ruslidelse (for eksempel overforbruk eller avhengighet av narkotika/alkohol). Ta tramadol nøyaktig som foreskrevet for å redusere risikoen for avhengighet. Spør legen din eller apoteket for mer informasjon.
Fortell legen din hvis smertene dine ikke blir bedre eller hvis de blir verre.
Bivirkninger
Advarsler og forsiktighetsregler
Oppbevaring
Oppbevaring av Tramadol piller
Oppbevares ved romtemperatur vekk fra lys og fuktighet. Hold alle medisiner borte fra barn og kjæledyr.
Ikke skyll medisiner ned i toalettet eller hell dem i et avløp med mindre du blir bedt om å gjøre det. Kast dette produktet på riktig måte når det er utløpt eller ikke lenger er nødvendig. Rådfør deg med apoteket eller det lokale avfallshåndteringsfirmaet.
Interaksjoner med andre legemidler
Overdosering
Overdosering av tramadol
Hvis noen har overdosert og har alvorlige symptomer som besvimelse eller pustevansker, gi dem nalokson hvis tilgjengelig, og ring deretter 911. Hvis personen er våken og ikke har noen symptomer, ring et giftkontrollsenter med en gang. Innbyggere i USA kan ringe sitt lokale giftinformasjonssenter på 1-800-222-1222. Innbyggere i Canada kan ringe et provinsielt giftkontrollsenter. Symptomer på overdose kan omfatte: langsom pust, langsom/uregelmessig hjerterytme, koma, krampeanfall.

zolpidem

Valium

Viagra

Tilidin

Subutex

Tablett styrke:

Under 10mg, 10mg og over, 50mg og over, 100mg og over, 500mg og over

Tilgjengelige pakker:

30 tablettene, 60 tablettene, 90 tablettene, 120 tablettene, 160 tablettene, 200 tablettene, 250 tablettene, 300 tablettene

tramadol
kr 1600,00Select options