Sale!

Diazepam

kr 1800,00

Diazepam brukes til å behandle angst, alkoholabstinens og kramper. Det brukes også til å lindre muskelspasmer og for å gi sedasjon før medisinske prosedyrer. Denne medisinen virker ved å berolige hjernen og nervene. Diazepam tilhører en klasse medikamenter kjent som benzodiazepiner.

SKU: N/A Category:

Slik bruker du det
Les medisinveiledningen fra apoteket før du begynner å ta diazepam og hver gang du får påfyll. Hvis du har spørsmål, spør legen din eller apoteket.
Ta dette legemidlet gjennom munnen med eller uten mat som anvist av legen din. Hvis du bruker den flytende formen av dette legemidlet, må du måle dosen nøye ved hjelp av en spesiell måleenhet/skje. Ikke bruk en husholdningsskje fordi du kanskje ikke får riktig dose.
Hvis du bruker den konsentrerte oppløsningen, skal du bruke den medfølgende pipetten og blande den oppmålte dosen med en liten mengde væske eller myk mat (f.eks. eplemos eller pudding). Ta alle blandingene med en gang. Ikke oppbevar blandingen til senere bruk.
Dosen er basert på din medisinske tilstand, alder og respons på behandlingen. Ikke øk dosen eller bruk dette legemidlet oftere eller lenger enn foreskrevet. Tilstanden din vil ikke forbedres raskere, og risikoen for bivirkninger vil øke. Slutt å ta medisinen på riktig måte når du får beskjed om det.
Hvis du plutselig slutter å bruke dette legemidlet, kan du få abstinenssymptomer (som skjelving, mage-/muskelkramper, oppkast, svetting, angst, rastløshet og kramper). For å forebygge abstinens kan legen din redusere dosen din langsomt. Abstinens er mer sannsynlig hvis du har brukt diazepam i lang tid eller i høye doser. Fortell legen din eller apoteket med en gang hvis du får abstinenser.
Når dette legemidlet brukes over lang tid, kan det hende at det ikke virker like godt. Snakk med legen din hvis denne medisinen slutter å virke godt.
Selv om det hjelper mange mennesker, kan denne medisinen noen ganger føre til avhengighet. Denne risikoen kan være høyere hvis du har en ruslidelse (for eksempel overforbruk eller avhengighet av narkotika/alkohol). Ta dette legemidlet nøyaktig som foreskrevet for å redusere risikoen for avhengighet. Spør legen din eller apoteket for mer informasjon.
Unngå å spise grapefrukt eller drikke grapefruktjuice mens du bruker dette legemidlet, med mindre legen din eller apoteket sier at du kan gjøre det trygt. Grapefrukt kan øke sjansen for bivirkninger med dette legemidlet. Spør legen din eller apoteket for mer informasjon.
Hvis legen din sier det, ta dette legemidlet regelmessig for å få mest mulig nytte av det. For å hjelpe deg med å huske, ta det til samme tid(er) hver dag.
Fortell legen din hvis tilstanden din varer eller blir verre.
Bivirkninger
Advarsler og forholdsregler
Oppbevaring
Oppbevares ved romtemperatur borte fra lys og fuktighet. Må ikke oppbevares på badet. Hvis du bruker den konsentrerte løsningen, kast den åpnede flasken etter 90 dager. Oppbevar alle legemidler utilgjengelig for barn og kjæledyr.
Ikke skyll ned medisiner i toalettet eller hell dem i avløpet med mindre du blir bedt om å gjøre det. Kast dette produktet på riktig måte når det er utløpt eller ikke lenger er nødvendig. Rådfør deg med apoteket eller det lokale avfallshåndteringsfirmaet.
Interaksjoner med legemidler
Se også avsnittene Advarsel og Hvordan brukes.
Legemiddelinteraksjoner kan endre hvordan legemidlene dine virker eller øke risikoen for alvorlige bivirkninger. Dette dokumentet inneholder ikke alle mulige legemiddelinteraksjoner. Oppbevar en liste over alle produktene du bruker (inkludert reseptbelagte/reseptfrie legemidler og naturlegemidler) og del den med legen din og apoteket. Ikke start, stopp eller endre doseringen av noen legemidler uten legens godkjenning.
Noen produkter som kan interagere med dette legemidlet inkluderer klozapin, fluvoxamin, orlistat og natriumoksybat.
Risikoen for alvorlige bivirkninger (som langsom/grunn pust og alvorlig døsighet/svimmelhet) kan øke hvis dette legemidlet tas sammen med andre legemidler som også kan forårsake døsighet eller pusteproblemer. Fortell legen din eller apoteket hvis du tar andre legemidler som smertestillende eller hostestillende opioider (f.eks. kodein, hydrokodon), alkohol, marihuana (cannabis), andre legemidler mot søvn eller angst (f.eks. alprazolam, lorazepam, zolpidem), muskelavslappende midler (f.eks. karisoprodol, syklobenzaprin) eller antihistaminer (f.eks. cetirizin, difenhydramin).
Sjekk etikettene på alle medisinene dine (for eksempel allergi- eller forkjølelsesprodukter) fordi de kan inneholde ingredienser som forårsaker døsighet. Spør apoteket om hvordan du bruker disse produktene på en trygg måte.
Denne medisinen kan forstyrre spesifikke laboratorietester, noe som kan føre til falske testresultater. Forsikre deg om at laboratoriepersonell og alle legene dine vet at du bruker dette legemidlet.
Overdosering
Mer
Ubesvarte doser:
Hvis du går glipp av en dose, ta den så snart du husker det. Hvis det er nær tidspunktet for neste dose, hopp over den glemte dosen. Ta neste dose til vanlig tid. Ikke doble dosen for å ta igjen det tapte.

Dipro

köp Concerta 18mg/54mg online utan recept

kjøp Adderall 20mg/30mg online i Norge og Sverige uten resept

Tablett styrke:

Under 10mg, 10mg og over, 50mg og over, 100mg og over, 500mg og over

Tilgjengelige pakker:

30 tablettene, 60 tablettene, 90 tablettene, 120 tablettene, 160 tablettene, 200 tablettene, 250 tablettene, 300 tablettene

Diazepam
kr 1800,00Select options