Sale!

Subutex

kr 2400,00

Buprenorfin brukes til å behandle avhengighet av opioider. Buprenorfin tilhører en klasse legemidler som kalles blandede opioidagonister. Det bidrar til å forebygge abstinenssymptomer forårsaket av seponering av andre opioider. Det brukes som en del av et komplett behandlingsprogram for narkotikamisbruk (for eksempel overvåking av etterlevelse, rådgivning, atferdskontrakt, livsstilsendringer).

SKU: N/A Category:

Slik bruker du det
Les legemiddelveiledningen fra apoteket før du begynner å bruke sublingual buprenorfin og hver gang du får påfyll. Hvis du har spørsmål, spør legen din eller apoteket.
Bruk dette legemidlet som anvist av legen din, vanligvis én gang daglig. Legg medisinen under tungen i 5 til 10 minutter og la den oppløses helt. Hvis du får forskrevet mer enn én tablett hver dag, kan du legge alle tablettene under tungen samtidig eller legge to tabletter om gangen under tungen. Ikke svelg eller tygg dette legemidlet. Det vil ikke virke like godt.
Buprenorfin alene brukes vanligvis de første 2 dagene etter at du har sluttet med alle andre opioider. Det gis vanligvis på legekontoret. Legen din vil deretter bytte til kombinasjonsmedisinen buprenorfin/nalokson for vedlikeholdsbehandling. Kombinasjonen med nalokson virker på samme måte som buprenorfin alene for å forebygge abstinenssymptomer. Det kombineres med nalokson for å forhindre misbruk (injeksjon) av medisinen.
Buprenorfin virker best når den første dosen tas etter at tegn på opioidabstinens har begynt. Buprenorfin kan forårsake abstinenssymptomer hvis det påbegynnes for tidlig etter siste opioidbruk. Følg legens instruksjoner for behandlingsplanen din.
Doseringen er basert på din medisinske tilstand og respons på behandlingen. Du må ikke øke dosen, ta medisinen oftere eller ta den i lengre tid enn foreskrevet. Stopp medisinen på riktig måte når du får beskjed om det.
Bruk denne medisinen regelmessig for å få mest mulig utbytte av den. For å hjelpe deg med å huske det, bruk det til samme tid hver dag.
Plutselig å slutte med denne medisinen kan forårsake abstinens, spesielt hvis du har brukt den i lang tid eller i høye doser. For å forhindre abstinens kan legen din redusere dosen din sakte. Fortell legen din eller apoteket med en gang hvis du har abstinenssymptomer som rastløshet, mentale/stemningsendringer (inkludert angst, søvnproblemer, selvmordstanker), rennende øyne, rennende nese, kvalme, diaré, svette, muskelsmerter eller plutselige endringer i atferd.
Du må ikke injisere (“skyte”) buprenorfin. Injeksjon er farlig og kan forårsake alvorlige abstinenssymptomer (se avsnittet Bivirkninger). Rådfør deg med lege eller apotek for mer informasjon.
Fortell legen din med en gang hvis tilstanden din ikke blir bedre eller hvis den blir verre.
Bivirkninger
Advarsler og forsiktighetsregler
Oppbevaring
Oppbevares ved romtemperatur beskyttet mot lys og fuktighet. Må ikke oppbevares på badet. Hold alle medisiner borte fra barn og kjæledyr.
Ikke skyll ned medisiner i toalettet eller hell dem i avløpet med mindre du blir bedt om å gjøre det. Kast dette produktet på riktig måte når det er utløpt eller ikke lenger er nødvendig. For mer informasjon, les Legemiddelveiledningen, eller ta kontakt med apoteket eller det lokale avfallshåndteringsfirmaet.
Interaksjoner med legemidler
Legemiddelinteraksjoner kan endre hvordan medisinene dine virker eller øke risikoen for alvorlige bivirkninger. Dette dokumentet inneholder ikke alle mulige legemiddelinteraksjoner. Oppbevar en liste over alle produktene du bruker (inkludert reseptbelagte/reseptfrie legemidler og naturlegemidler) og del den med legen din og apoteket. Ikke start, stopp eller endre doseringen av noen legemidler uten legens godkjenning.
Noen produkter som kan interagere med dette legemidlet inkluderer: naltrekson, visse smertestillende medisiner (blandede opioidagonister-antagonister som butorfanol, nalbuphin, pentazocin).
Mange legemidler i tillegg til buprenorfin kan påvirke hjerterytmen (QT-forlengelse), blant annet amiodaron, disopyramid, dofetilid, ibutilid, prokainamid, kinidin og sotalol.
Risikoen for alvorlige bivirkninger (som langsom/grunn pust, alvorlig døsighet/svimmelhet) kan øke hvis dette legemidlet brukes sammen med andre legemidler som også kan påvirke pusten eller forårsake døsighet. Fortell legen din eller apoteket hvis du tar andre produkter som alkohol, marihuana (cannabis), antihistaminer (som cetirizin, difenhydramin), legemidler for søvn eller angst (som alprazolam, diazepam, zolpidem), muskelavslappende midler (som karisoprodol, cyklobenzaprin) og andre opioide smertestillende midler (som kodein, hydrokodon).
Sjekk etikettene på alle medisinene dine (for eksempel allergi- eller forkjølelsesprodukter) fordi de kan inneholde ingredienser som forårsaker døsighet. Spør apoteket om hvordan du bruker disse produktene på en trygg måte.
Dødsfall har forekommet når buprenorfin har blitt misbrukt ved å injisere det (“skyte seg”), særlig når det brukes i kombinasjon med benzodiazepiner (som diazepam) eller andre beroligende midler som alkohol eller andre opioider.

zolpidem

tramadol

Valium

Viagra

Tilidin

Tablett styrke:

Under 10mg, 10mg og over, 50mg og over, 100mg og over, 500mg og over

Tilgjengelige pakker:

30 tablettene, 60 tablettene, 90 tablettene, 120 tablettene, 160 tablettene, 200 tablettene, 250 tablettene, 300 tablettene

Subutex
kr 2400,00Select options