Sale!

Valium

kr 2100,00

Diazepam brukes til å behandle angst, alkoholabstinens og kramper. Det brukes også til å lindre muskelspasmer og for å gi sedasjon før medisinske prosedyrer. Denne medisinen virker ved å berolige hjernen og nervene. Diazepam tilhører en klasse medikamenter kjent som benzodiazepiner.

Slik bruker du det
Les medisinveiledningen fra apoteket før du begynner å ta diazepam og hver gang du får påfyll. Hvis du har spørsmål, spør legen din eller apoteket.
Ta dette legemidlet gjennom munnen med eller uten mat som anvist av legen din. Hvis du bruker den flytende formen av dette legemidlet, må du måle dosen nøye ved hjelp av en spesiell måleenhet/skje. Ikke bruk en husholdningsskje fordi du kanskje ikke får riktig dose.
Hvis du bruker den konsentrerte oppløsningen, bruk den medfølgende medisindråpetelleren og bland den oppmålte dosen med en liten mengde væske eller myk mat (f.eks. eplemos, pudding). Ta hele blandingen med en gang. Ikke oppbevar blandingen til senere bruk.
Dosen er basert på din medisinske tilstand, alder og respons på behandlingen. Ikke øk dosen eller bruk dette legemidlet oftere eller lenger enn foreskrevet. Tilstanden din vil ikke forbedres raskere, og risikoen for bivirkninger vil øke. Slutt å ta medisinen på riktig måte når du får beskjed om det.
Hvis du plutselig slutter å bruke dette legemidlet, kan du få abstinenssymptomer (som skjelving, mage-/muskelkramper, oppkast, svetting, angst, rastløshet, kramper). For å forebygge abstinens kan legen din redusere dosen din langsomt. Abstinens er mer sannsynlig hvis du har brukt diazepam i lang tid eller i høye doser. Fortell legen din eller apoteket med en gang hvis du får abstinenser.
Når dette legemidlet brukes over lang tid, kan det hende at det ikke virker like godt. Snakk med legen din hvis denne medisinen slutter å virke godt.
Selv om det hjelper mange mennesker, kan denne medisinen noen ganger føre til avhengighet. Denne risikoen kan være høyere hvis du har en ruslidelse (for eksempel overforbruk eller avhengighet av narkotika/alkohol). Ta dette legemidlet nøyaktig som foreskrevet for å redusere risikoen for avhengighet. Spør legen din eller apoteket for mer informasjon.
Unngå å spise grapefrukt eller drikke grapefruktjuice mens du bruker dette legemidlet, med mindre legen din eller apoteket sier at du kan gjøre det trygt. Grapefrukt kan øke sjansen for bivirkninger med dette legemidlet. Spør legen din eller apoteket for mer informasjon.
Hvis legen din sier det, ta dette legemidlet regelmessig for å få mest mulig nytte av det. For å hjelpe deg med å huske, ta det til samme tid(er) hver dag.
Fortell legen din hvis tilstanden din varer eller blir verre.
Bivirkninger
Se også avsnittet Advarsler.
Døsighet, svimmelhet, tretthet, tåkesyn eller ustøhet kan forekomme. Hvis noen av disse bivirkningene vedvarer eller forverres, må du informere legen eller apoteket umiddelbart.
Husk at legen din har forskrevet dette legemidlet fordi han eller hun har vurdert at fordelene for deg er større enn risikoen for bivirkninger. Mange som bruker dette legemidlet, får ikke alvorlige bivirkninger.
Fortell legen din med en gang hvis du får alvorlige bivirkninger, inkludert: mentale/stemningsendringer (som hukommelsesproblemer, uro, hallusinasjoner, forvirring, rastløshet, depresjon), problemer med å snakke, problemer med å gå, muskelsvakhet, skjelving, problemer med vannlating, gulfargede øyne/hud, tegn på infeksjon (som sår hals som ikke går over, feber, frysninger).
Søk medisinsk hjelp umiddelbart hvis du får svært alvorlige bivirkninger, inkludert: langsom/grunn pust.
En svært alvorlig allergisk reaksjon på dette legemidlet er sjelden. Søk imidlertid medisinsk hjelp umiddelbart hvis du merker symptomer på en alvorlig allergisk reaksjon, inkludert: utslett, kløe/hevelse (spesielt i ansikt/tunge/hals), alvorlig svimmelhet og pustevansker.
Dette er ikke en fullstendig liste over mulige bivirkninger. Hvis du merker andre bivirkninger som ikke er nevnt ovenfor, ta kontakt med lege eller apotek.
I USA
Oppbevaring
Oppbevares ved romtemperatur beskyttet mot lys og fuktighet. Må ikke oppbevares på badet. Hvis du bruker den konsentrerte oppløsningen, kast den åpnede flasken etter 90 dager. Oppbevar alle legemidler utilgjengelig for barn og kjæledyr.
Ikke skyll ned medisiner i toalettet eller hell dem i avløpet med mindre du blir bedt om å gjøre det. Kast dette produktet på riktig måte når det er utløpt eller ikke lenger er nødvendig. Rådfør deg med apoteket eller det lokale avfallshåndteringsfirmaet.

Legemiddelinteraksjoner kan endre hvordan medisinene dine virker eller øke risikoen for alvorlige bivirkninger. Dette dokumentet inneholder ikke alle mulige legemiddelinteraksjoner. Oppbevar en liste over alle produktene du bruker (inkludert reseptbelagte/reseptfrie legemidler og naturlegemidler) og del den med legen din og apoteket. Ikke start, stopp eller endre doseringen av noen legemidler uten legens godkjenning.
Noen produkter som kan interagere med dette legemidlet inkluderer: klozapin, fluvoxamin, orlistat, natriumoksybat.

zolpidem

tramadol

Viagra

Tilidin

Subutex

Tablett styrke:

Under 10mg, 10mg og over, 50mg og over, 100mg og over, 500mg og over

Tilgjengelige pakker:

30 tablettene, 60 tablettene, 90 tablettene, 120 tablettene, 160 tablettene, 200 tablettene, 250 tablettene, 300 tablettene

Valium
kr 2100,00Select options