oxycodone

kr 1600,00

Denne medisinen brukes for å lindre moderate til sterke smerter. Oksykodon tilhører en klasse legemidler som kalles opioidanalgetika. Det virker i hjernen for å endre hvordan kroppen din føler og reagerer på smerte.
Slik bruker du det

SKU: N/A Category:

Les legemiddelveiledningen fra apoteket før du begynner å ta oksykodon og hver gang du får påfyll. Hvis du har spørsmål, spør legen din eller apoteket.
Ta dette legemidlet gjennom munnen som anvist av legen din. Du kan ta dette legemidlet med eller uten mat. Hvis du har kvalme, kan det hjelpe å ta dette legemidlet sammen med mat. Spør legen din eller apoteket om andre måter å redusere kvalme på (for eksempel å ligge ned i 1 til 2 timer med så lite hodebevegelse som mulig).
Unngå å spise grapefrukt eller drikke grapefruktjuice mens du bruker dette legemidlet, med mindre legen eller apoteket sier at du kan gjøre det trygt. Grapefrukt kan øke sjansen for bivirkninger med dette legemidlet. Spør legen din eller apoteket for mer informasjon.
Hvis du bruker den flytende formen av dette legemidlet, må du måle dosen nøye ved hjelp av en spesiell måleenhet/skje. Ikke bruk en husholdningsskje fordi du kanskje ikke får riktig dose. Spør legen din eller apoteket hvis du er usikker på hvordan du skal kontrollere eller måle dosen.
Dosen er basert på din medisinske tilstand og respons på behandlingen. Du må ikke øke dosen, ta medisinen oftere eller ta den i lengre tid enn foreskrevet. Slutt å ta medisinen på riktig måte når du får beskjed om det.
Smertestillende medisiner virker best hvis de brukes når de første tegnene på smerte oppstår. Hvis du venter til smertene har forverret seg, kan det hende at medisinen ikke virker like godt.
Hvis du har vedvarende smerter (for eksempel på grunn av kreft), kan legen din be deg om også å ta langtidsvirkende opioidmedisiner. I så fall kan denne medisinen bare brukes mot plutselige (gjennombruddssmerter) etter behov. Andre smertestillende midler (som paracetamol, ibuprofen) kan også forskrives sammen med dette legemidlet. Spør legen din eller apoteket om sikker bruk av oksykodon sammen med andre legemidler.
Plutselig å slutte med dette legemidlet kan forårsake abstinens, spesielt hvis du har brukt det i lang tid eller i høye doser. For å forhindre abstinens kan legen din redusere dosen din sakte. Fortell legen din eller apoteket med en gang hvis du har abstinenssymptomer som rastløshet, mentale/stemningsendringer (inkludert angst, søvnproblemer, selvmordstanker), rennende øyne, rennende nese, kvalme, diaré, svetting, muskelsmerter eller plutselige endringer i atferd.
Når dette legemidlet brukes over lang tid, kan det hende at det ikke virker like godt. Snakk med legen din hvis denne medisinen slutter å virke godt.
Selv om det hjelper mange mennesker, kan denne medisinen noen ganger forårsake avhengighet. Denne risikoen kan være høyere hvis du har en ruslidelse (for eksempel overforbruk eller avhengighet av narkotika/alkohol). Ta dette legemidlet nøyaktig som foreskrevet for å redusere risikoen for avhengighet. Spør legen din eller apoteket for mer informasjon.
Fortell legen din hvis smertene dine ikke blir bedre eller hvis de blir verre.
Bivirkninger
Advarsler og forsiktighetsregler
Oppbevaring
Oppbevares ved romtemperatur beskyttet mot lys og fuktighet. Ikke oppbevares på badet. Oppbevar alle legemidler utilgjengelig for barn og kjæledyr. Se også avsnittet Advarsler.
Ikke spyl ned legemidler i toalettet eller hell dem i avløpet med mindre du blir bedt om å gjøre det. Kast dette produktet på riktig måte når det er utløpt eller ikke lenger er nødvendig. For mer informasjon, les Legemiddelveiledningen, eller rådfør deg med apoteket eller det lokale avfallshåndteringsfirmaet.
Interaksjoner med legemidler
Se også avsnittene Advarsel og Hvordan brukes.
Legemiddelinteraksjoner kan endre hvordan medisinene dine virker eller øke risikoen for alvorlige bivirkninger. Dette dokumentet inneholder ikke alle mulige legemiddelinteraksjoner. Oppbevar en liste over alle produktene du bruker (inkludert reseptbelagte/reseptfrie legemidler og naturlegemidler) og del den med legen din og apoteket. Ikke start, stopp eller endre doseringen av noen legemidler uten legens godkjenning.
Noen produkter som kan interagere med dette legemidlet inkluderer: visse smertestillende medisiner (blandede opioidagonister/antagonister som pentazocin, nalbuphin, butorfanol), naltrekson.
Risikoen for alvorlige bivirkninger (f.eks. langsom/grunn pust, alvorlig døsighet/svimmelhet) kan øke hvis dette legemidlet tas sammen med andre legemidler som også kan forårsake døsighet eller pusteproblemer. Fortell legen din eller apoteket hvis du tar andre legemidler som andre smertestillende eller hostestillende opioider (f.eks. kodein, hydrokodon), alkohol, marihuana (cannabis), legemidler mot søvn eller angst (f.eks. alprazolam, lorazepam, zolpidem), muskelavslappende midler (f.eks. karisoprodol, syklobenzaprin) eller antihistaminer (f.eks. cetirizin, difenhydramin).

OxyContin

Percocet

opana

methadone

morphine

Tablett styrke:

Under 10mg, 10mg og over, 50mg og over, 100mg og over, 500mg og over

Tilgjengelige pakker:

30 tablettene, 60 tablettene, 90 tablettene, 120 tablettene, 160 tablettene, 200 tablettene, 250 tablettene, 300 tablettene

oxycodone
kr 1600,00Select options