Sale!

fentanyl

kr 1550,00

Dette legemidlet brukes for å lindre sterke, vedvarende smerter (f.eks. ved kreft). Fentanyl tilhører en klasse legemidler som kalles opioide (narkotiske) analgetika. Det virker i hjernen for å endre hvordan kroppen din føler og reagerer på smerte.
Ikke bruk fentanyl i plasterform for å lindre smerter som er milde eller som vil forsvinne i løpet av noen få dager. Dette legemidlet er ikke til sporadisk bruk (“ved behov”).

SKU: N/A Category:

Hvordan det skal brukes
Se også avsnittet Advarsler.
Les legemiddelveiledningen og, hvis tilgjengelig, bruksanvisningen fra apoteket før du begynner å bruke dette legemidlet og hver gang du får påfyll. Lær hvordan du bruker, oppbevarer og kaster plastrene på riktig måte. Hvis du har spørsmål, spør legen din eller apoteket.
Bruk denne medisinen på en vanlig tidsplan som anvist av legen din, ikke etter behov for plutselige (gjennombrudd) smerter.
Før du begynner å bruke dette legemidlet, spør legen din eller apoteket om du bør slutte med eller endre hvordan du bruker andre opioidmedisiner. Det kan ta opptil 24 timer før du får smertelindring fra fentanylplaster. Andre smertestillende midler (som paracetamol, ibuprofen) kan også forskrives. Spør legen din eller apoteket om sikker bruk av fentanyl sammen med andre legemidler.
Påfør dette legemidlet på huden som anvist av legen din. Ikke påfør på brannsår, kutt, irritert hud eller hud som har vært utsatt for stråling (røntgenbehandling). Velg et tørt, ikke-behåret område på en flat del av kroppen, for eksempel brystet, sidene, ryggen eller overarmene. På små barn eller personer som ikke er i stand til å tenke klart (f.eks. på grunn av demens), bør du sette plasteret på øvre del av ryggen for å redusere sjansen for at det fjernes eller puttes i munnen. Hvis det er hår på huden, bruk en saks til å klippe håret så nær huden som mulig. Ikke barber håret, da dette kan forårsake hudirritasjon. Bruk om nødvendig vann til å rengjøre området. Ikke bruk såpe, oljer, kremer eller alkohol på applikasjonsstedet. Tørk huden godt før du setter på plasteret.
Plasteret skiftes vanligvis hver 72. time. For å unngå irritasjon må du bruke et nytt område hver gang. Sørg for å fjerne det gamle plasteret før du setter på et nytt plaster. Det brukte plasteret inneholder fortsatt nok fentanyl til å forårsake alvorlig skade, til og med drepe et barn eller kjæledyr, så brett det i to med de klebrige sidene sammen og kast det på riktig måte. Ikke la barn se at du setter på et plaster, og ikke sett på plasteret der barn kan se det. Barn har funnet plastre som har falt av eller fjernet plastre på sovende voksne og puttet dem i munnen eller på kroppen med dødelig utfall. (Se også avsnittet Advarsel).
Ikke bruk plasteret hvis det ser ut til å være ødelagt, kuttet eller skadet. Ta plasteret ut av den forseglede posen, trekk av beskyttelsesfolien og sett det på huden med en gang. Trykk godt på plass med håndflaten i 30 sekunder, og sørg for at kontakten er fullstendig (spesielt rundt kantene). Hvis den foreskrevne dosen er for mer enn ett plaster, må du sørge for at kantene på plastrene ikke berører eller overlapper hverandre. Vask hendene etter at du har satt på plasteret.
Hvis du har problemer med at plasteret ikke fester seg på påføringsstedet, kan du tape kantene på plass med førstehjelpstape. Hvis dette problemet vedvarer, spør legen din om råd. Hvis plasteret faller av før 72 timer, kan et nytt plaster settes på et annet sted på huden. Sørg for å gi legen din beskjed hvis dette skjer.
Hvis du ved et uhell kommer i kontakt med det klebrige laget på huden eller håndterer et kuttet eller skadet plaster, må du vaske området godt med rent vann. Hvis plasteret løsner og ved et uhell fester seg til huden til en annen person, må du umiddelbart fjerne plasteret, vaske området med vann og få medisinsk hjelp med en gang. Ikke bruk såpe, alkohol eller andre produkter til å vaske området.
Doseringen er basert på din medisinske tilstand og respons på behandlingen. Ikke bruk flere plaster enn foreskrevet, bytt dem oftere eller bruk dem i lengre tid enn foreskrevet.
Hvis du plutselig slutter å ta dette legemidlet, kan det føre til abstinens, særlig hvis du har brukt det i lang tid eller i høye doser. For å forhindre abstinens kan legen din redusere dosen din sakte. Fortell legen din eller apoteket med en gang hvis du har abstinenssymptomer som rastløshet, mentale/stemningsendringer (inkludert angst, søvnproblemer, selvmordstanker), rennende øyne, rennende nese, kvalme, diaré, svetting, muskelsmerter eller plutselige endringer i atferd.
Når dette legemidlet brukes over lang tid, kan det hende at det ikke virker like godt. Snakk med legen din hvis denne medisinen slutter å virke godt.
Selv om det hjelper mange mennesker, kan denne medisinen noen ganger forårsake avhengighet. Denne risikoen kan være høyere hvis du har en ruslidelse (for eksempel overforbruk eller avhengighet av narkotika/alkohol). Bruk dette legemidlet nøyaktig som foreskrevet for å redusere risikoen for avhengighet. Spør legen din eller apoteket for mer informasjon.
Fortell legen din hvis smertene dine ikke blir bedre eller hvis de blir verre.

Bivirkninger
Advarsler og forsiktighetsregler
Oppbevaring
Oppbevares ved romtemperatur beskyttet mot lys og fuktighet. Må ikke fryses. Må ikke oppbevares på badet. Oppbevar alle legemidler utilgjengelig for barn og kjæledyr. Se også avsnittet Advarsel.
Ikke spyl ned medisiner i toalettet eller hell dem i avløpet med mindre du blir bedt om å gjøre det. Kast dette produktet på riktig måte når det er utløpt eller ikke lenger er nødvendig (se også avsnittet Hvordan brukes). For mer informasjon, les bruksanvisningen, eller rådfør deg med apoteket eller det lokale avfallshåndteringsfirmaet.
Interaksjoner med andre legemidler
Se også avsnittet Advarsler.
Legemiddelinteraksjoner kan endre hvordan legemidlene dine virker eller øke risikoen for alvorlige bivirkninger. Dette dokumentet inneholder ikke alle mulige legemiddelinteraksjoner. Oppbevar en liste over alle produktene du bruker (inkludert reseptbelagte/reseptfrie legemidler og naturlegemidler) og del den med legen din og apoteket. Ikke start, stopp eller endre doseringen av noen legemidler uten legens godkjenning.
Noen produkter som kan interagere med dette legemidlet inkluderer: visse smertestillende medisiner (blandede opioidagonister-antagonister som pentazocin, nalbuphin, butorfanol), naltrekson.
Andre legemidler kan påvirke utskillelsen av fentanyl fra kroppen din, noe som kan påvirke hvordan fentanyl virker. Eksempler inkluderer cimetidin, nefazodon, azol-antimykotika inkludert itrakonazol/ketokonazol, kalsiumkanalblokkere som diltiazem/verapamil, HIV-legemidler som nelfinavir/ritonavir, makrolidantibiotika inkludert klaritromycin/erytromycin, rifamyciner inkludert rifampin, visse legemidler mot kramper inkludert karbamazepin, blant andre.
Inntak av MAO-hemmere sammen med dette legemidlet kan forårsake en alvorlig (muligens dødelig) legemiddelinteraksjon. Unngå å ta MAO-hemmere (isokarboksazid, linezolid, metylenblått, moklobemid, fenelzin, prokarbazin, rasagilin, safinamid, selegilin, tranylcypromin) under behandling med dette legemidlet. De fleste MAO-hemmere bør heller ikke tas i to uker før behandling med dette legemidlet. Spør legen din når du skal begynne eller slutte å ta dette legemidlet.
Risikoen for alvorlige bivirkninger (som langsom/grunn pust, alvorlig døsighet/svimmelhet) kan øke hvis dette legemidlet brukes sammen med andre legemidler som også kan forårsake døsighet eller pusteproblemer. Fortell legen din eller apoteket dersom du tar andre produkter som andre opioider mot smerter eller hoste (f.eks. kodein, hydrokodon), alkohol, marihuana (cannabis), legemidler mot søvn eller angst (f.eks. alprazolam, lorazepam, zolpidem), muskelavslappende midler (f.eks. karisoprodol, syklobenzaprin) eller antihistaminer (f.eks. cetirizin, difenhydramin).
Sjekk etikettene på alle medisinene dine (for eksempel allergi- eller forkjølelsesprodukter) fordi de kan inneholde ingredienser som forårsaker døsighet. Spør apoteket om hvordan du bruker disse produktene på en trygg måte.
Risikoen for serotonergt syndrom/toksisitet øker hvis du også tar andre legemidler som øker serotonin. Noen eksempler er gatedroger som MDMA/”ecstasy”, johannesurt, visse antidepressiva (som SSRI som fluoksetin/paroksetin, SNRI som duloksetin/venlafaksin), blant andre. Risikoen for serotonergt syndrom/toksisitet kan være mer sannsynlig når du begynner med eller øker dosen av disse legemidlene.
Dette legemidlet kan forstyrre visse laboratorietester (inkludert amylase-/lipasenivåer), noe som kan føre til falske testresultater. Sørg for at laboratoriepersonell og alle legene dine vet at du bruker dette legemidlet.

kjøp jod 150mg på nett i Norge og Sverige uten resept

Lortab

Hydrocodone

eszopiclone

Elvanse

Tablett styrke:

Under 10mg, 10mg og over, 50mg og over, 100mg og over, 500mg og over

Tilgjengelige pakker:

30 tablettene, 60 tablettene, 90 tablettene, 120 tablettene, 160 tablettene, 200 tablettene, 250 tablettene, 300 tablettene

fentanyl
kr 1550,00Select options