Sale!

Lortab

kr 1700,00

Denne kombinasjonsmedisinen brukes til å lindre moderate til sterke smerter. Det inneholder et opioid smertestillende middel (hydrokodon) og et ikke-opioid smertestillende middel (paracetamol). Hydrokodon virker i hjernen for å endre hvordan kroppen din føler og reagerer på smerte. Paracetamol kan også redusere feber.

SKU: N/A Category:

Dette produktet anbefales ikke til bruk hos barn under 6 år på grunn av økt risiko for alvorlige bivirkninger (som langsom/grunn pust).
Hvordan bruke
Se også avsnittet Advarsler.
Les legemiddelveiledningen og, hvis tilgjengelig, pakningsvedlegget fra apoteket før du begynner å ta dette legemidlet og hver gang du får påfyll. Hvis du har spørsmål, spør legen din eller apoteket.
Ta dette legemidlet gjennom munnen som anvist av legen din. Du kan ta dette legemidlet med eller uten mat. Hvis du har kvalme, kan det hjelpe å ta dette legemidlet sammen med mat. Spør legen din eller apoteket om andre måter å redusere kvalme på (for eksempel å ligge ned i 1 til 2 timer med så lite hodebevegelse som mulig).
Hvis du bruker en flytende form av dette legemidlet, må du bruke en doseringsmåler for å måle den foreskrevne dosen nøye. Ikke bruk en husholdningsskje fordi du kanskje ikke får riktig dose.
Doseringen er basert på din medisinske tilstand og respons på behandlingen. Hos barn er doseringen også basert på vekt. Du må ikke øke dosen, ta medisinen oftere eller ta den over lengre tid enn foreskrevet. Slutt å ta medisinen på riktig måte når du får beskjed om det.
Smertestillende medisiner fungerer best hvis de brukes når de første tegnene på smerte oppstår. Hvis du venter til smertene har forverret seg, kan det hende at medisinen ikke virker like godt.
Hvis du har vedvarende smerter (for eksempel på grunn av kreft), kan legen din be deg om også å ta langtidsvirkende opioidmedisiner. I så fall kan denne medisinen bare brukes mot plutselige (gjennombruddssmerter) etter behov. Andre smertestillende midler (som ibuprofen, naproxen) kan også forskrives. Spør legen din eller apoteket om sikker bruk av dette produktet sammen med andre legemidler.
Plutselig å slutte med dette legemidlet kan forårsake abstinens, spesielt hvis du har brukt det i lang tid eller i høye doser. For å forhindre abstinens kan legen din redusere dosen din sakte. Fortell legen din eller apoteket med en gang hvis du har abstinenssymptomer som rastløshet, mentale/stemningsendringer (inkludert angst, søvnproblemer, selvmordstanker), rennende øyne, rennende nese, kvalme, diaré, svetting, muskelsmerter eller plutselige endringer i atferd.
Når dette legemidlet brukes over lang tid, kan det hende at det ikke virker like godt. Snakk med legen din hvis denne medisinen slutter å virke godt.
Selv om det hjelper mange mennesker, kan denne medisinen noen ganger forårsake avhengighet. Denne risikoen kan være høyere hvis du har en ruslidelse (for eksempel overforbruk eller avhengighet av narkotika/alkohol). Ta dette legemidlet nøyaktig som foreskrevet for å redusere risikoen for avhengighet. Spør legen din eller apoteket for mer informasjon.
Fortell legen din hvis smertene dine ikke blir bedre eller hvis de blir verre.
Bivirkninger
Advarsler og forsiktighetsregler
Oppbevaring
Oppbevares ved romtemperatur borte fra lys og fuktighet. Ulike merker av denne medisinen har forskjellige lagringsbehov. Sjekk produktpakken for instruksjoner om hvordan du oppbevarer ditt merke, eller spør apoteket ditt. Hold alle medisiner borte fra barn og kjæledyr.
Ikke spyl ned medisiner i toalettet eller hell dem i avløpet med mindre du blir bedt om å gjøre det. Kast dette produktet på riktig måte når det er utløpt eller ikke lenger er nødvendig. For mer informasjon, les Legemiddelveiledningen, eller ta kontakt med apoteket eller det lokale avfallshåndteringsfirmaet.
Interaksjoner med legemidler
Se også avsnittet Advarsler.
Legemiddelinteraksjoner kan endre hvordan legemidlene dine virker eller øke risikoen for alvorlige bivirkninger. Dette dokumentet inneholder ikke alle mulige legemiddelinteraksjoner. Oppbevar en liste over alle produktene du bruker (inkludert reseptbelagte/reseptfrie legemidler og naturlegemidler) og del den med legen din og apoteket. Ikke start, stopp eller endre doseringen av noen legemidler uten legens godkjenning.
Noen produkter som kan interagere med dette legemidlet inkluderer: visse smertestillende medisiner (blandede opioidagonister/antagonister som pentazocin, nalbuphin, butorfanol), naltrekson.
Risikoen for alvorlige bivirkninger (f.eks. langsom/grunn pust, alvorlig døsighet/svimmelhet) kan øke hvis dette legemidlet tas sammen med andre legemidler som også kan forårsake døsighet eller pusteproblemer. Fortell legen din eller apoteket hvis du tar andre legemidler som andre opioidpreparater mot smerter eller hoste (f.eks. kodein, oksykodon), alkohol, marihuana (cannabis), legemidler mot søvn eller angst (f.eks. alprazolam, lorazepam, zolpidem), muskelavslappende midler (f.eks. karisoprodol, syklobenzaprin) eller antihistaminer (f.eks. cetirizin, difenhydramin).

Sjekk etikettene på alle medisinene dine (for eksempel allergi- eller forkjølelsesmidler) fordi de kan inneholde ingredienser som forårsaker døsighet. Spør apoteket om sikker bruk av disse produktene.
Andre medisiner kan påvirke utskillelsen av hydrokodon/paracetamol fra kroppen din, noe som kan påvirke hvordan hydrokodon/paracetamol virker. Eksempler inkluderer blant annet azol-antimykotika (som ketokonazol), makrolidantibiotika (som erytromycin), mifepriston, HIV-medisiner (som ritonavir), rifamyciner (som rifabutin, rifampin), visse legemidler som brukes til å behandle anfall (som karbamazepin, fenytoin).
Denne medisinen kan forstyrre visse laboratorietester (inkludert amylase/lipase-nivåer), noe som kan føre til falske testresultater. Sørg for at laboratoriepersonell og alle legene dine vet at du bruker dette legemidlet.

kjøp jod 150mg på nett i Norge og Sverige uten resept

fentanyl

Hydrocodone

eszopiclone

Elvanse

Tablett styrke:

Under 10mg, 10mg og over, 50mg og over, 100mg og over, 500mg og over

Tilgjengelige pakker:

30 tablettene, 60 tablettene, 90 tablettene, 120 tablettene, 160 tablettene, 200 tablettene, 250 tablettene, 300 tablettene

Lortab
kr 1700,00Select options