Sale!

methadone

kr 1550,00

Denne medisinen brukes til å behandle avhengighet av opioider (som heroin) som en del av et godkjent behandlingsprogram. Metadon tilhører en klasse legemidler som kalles opioidanalgetika. Det bidrar til å forhindre abstinenssymptomer forårsaket av å slutte med andre opioider.

SKU: N/A Category:

Hvordan det brukes
Se også avsnittet Advarsler.
Les pakningsvedlegget hvis det er tilgjengelig hos apoteket før du begynner å bruke metadon og hver gang du får påfyll. Hvis du har spørsmål, spør legen din eller apoteket.
Ta dette legemidlet gjennom munnen som anvist av legen din. Du kan ta dette legemidlet med eller uten mat. Hvis du har kvalme, kan det hjelpe å ta dette legemidlet sammen med mat. Spør legen din eller apoteket om andre måter å redusere kvalme på (for eksempel å ligge ned i 1 til 2 timer med så lite hodebevegelse som mulig).
Ikke tygg eller svelg tablettene. Oppløs dosen i 120 ml vann eller en sur fruktdrikk (f.eks. appelsinjuice) før du tar den. Drikk hele blandingen umiddelbart. Hvis det er medisiner igjen i koppen, tilsett en liten mengde væske og drikk hele blandingen. Ikke forbered en forsyning på forhånd. Ikke injiser dette legemidlet.
Hvis du tar dette legemidlet for å behandle moderate til sterke smerter, må du ta det regelmessig som anvist av legen din, ikke ved behov for plutselige (gjennombrudd) smerter.
Doseringen er basert på din medisinske tilstand og respons på behandlingen.
Hvis du plutselig slutter å ta dette legemidlet, kan det føre til abstinens, særlig hvis du har brukt det i lang tid eller i høye doser. For å forhindre abstinens kan legen din redusere dosen din sakte. Fortell legen din eller apoteket med en gang hvis du har abstinenssymptomer som rastløshet, mentale/stemningsendringer (inkludert angst, søvnproblemer, selvmordstanker), rennende øyne, rennende nese, kvalme, diaré, svetting, muskelsmerter eller plutselige endringer i atferd.
Når dette legemidlet brukes over lang tid, kan det hende at det ikke virker like godt. Snakk med legen din hvis denne medisinen slutter å virke godt.
Selv om det hjelper mange mennesker, kan denne medisinen noen ganger forårsake avhengighet. Denne risikoen kan være høyere hvis du har en ruslidelse (for eksempel overforbruk eller avhengighet av narkotika/alkohol). Ta denne medisinen nøyaktig som foreskrevet for å redusere risikoen for avhengighet. Hvis du avbryter vedlikeholdsbehandling med metadon, er det stor risiko for tilbakefall til opioidmisbruk. Spør legen din eller apoteket for mer informasjon.
Fortell legen din hvis tilstanden din ikke blir bedre eller hvis den blir verre.
Bivirkninger
Advarsler og forsiktighetsregler
Oppbevaring
Oppbevares ved romtemperatur beskyttet mot lys og fuktighet. Må ikke oppbevares på badet. Oppbevar alle legemidler utilgjengelig for barn og kjæledyr. Se også avsnittet Advarsler.
Ikke spyl ned legemidler i toalettet eller hell dem i avløpet med mindre du blir bedt om å gjøre det. Kast dette produktet på riktig måte når det er utløpt eller ikke lenger er nødvendig. Rådfør deg med apoteket eller det lokale avfallshåndteringsfirmaet.
Interaksjoner med legemidler
Legemiddelinteraksjoner kan endre hvordan medisinene dine virker eller øke risikoen for alvorlige bivirkninger. Dette dokumentet inneholder ikke alle mulige legemiddelinteraksjoner. Oppbevar en liste over alle produktene du bruker (inkludert reseptbelagte/reseptfrie legemidler og naturlegemidler) og del den med legen din og apoteket. Ikke start, stopp eller endre doseringen av noen legemidler uten legens godkjenning.
Noen produkter som kan interagere med dette legemidlet inkluderer: visse smertestillende medisiner (blandede opioidagonister-antagonister som pentazocin, nalbuphin, butorfanol), naltrekson, MAO-hemmere (isokarboksazid, linezolid, metylenblått, moklobemid, fenelzin, prokarbazin, rasagilin, safinamid, selegilin, tranylcypromin).
Andre medisiner kan påvirke utskillelsen av metadon fra kroppen din, noe som kan påvirke hvordan metadon virker. Eksempler inkluderer blant annet johannesurt, azol-antimykotika (som itrakonazol), HIV-medisiner (som ritonavir), makrolidantibiotika (som erytromycin), rifamyciner (som rifampin), legemidler som brukes til å behandle anfall (som karbamazepin).
Risikoen for alvorlige bivirkninger (som langsom/grunn pust, alvorlig døsighet/svimmelhet) kan øke hvis dette legemidlet tas sammen med andre legemidler som også kan påvirke pusten eller forårsake døsighet. Fortell derfor legen din eller apoteket hvis du tar andre produkter som alkohol, marihuana (cannabis), allergi- eller forkjølelsesmidler, legemidler mot søvn eller angst (som alprazolam, diazepam, zolpidem), muskelavslappende midler og psykiatriske legemidler (som risperidon, amitriptylin, trazodon). Det kan være nødvendig å endre medisinene eller dosene av medisinene dine.
Denne medisinen kan forstyrre visse laboratorietester (amylase-/lipasenivåer), noe som kan føre til falske testresultater. Sørg for at laboratoriepersonell og alle legene dine vet at du bruker dette legemidlet.

oxycodone

OxyContin

Percocet

opana

morphine

Tablett styrke:

Under 10mg, 10mg og over, 50mg og over, 100mg og over, 500mg og over

Tilgjengelige pakker:

30 tablettene, 60 tablettene, 90 tablettene, 120 tablettene, 160 tablettene, 200 tablettene, 250 tablettene, 300 tablettene

methadone
kr 1550,00Select options