Sale!

köp Concerta 18mg/54mg online utan recept

kr 1600,00

Denne medisinen brukes til å behandle oppmerksomhetsforstyrrelse med hyperaktivitet – ADHD. Det virker ved å endre mengden av visse naturlige stoffer i hjernen. Metylfenidat tilhører en klasse legemidler som kalles sentralstimulerende midler. Det kan bidra til å øke din evne til å være oppmerksom, holde fokus på en aktivitet og kontrollere atferdsproblemer. Det kan også hjelpe deg med å organisere oppgavene dine og forbedre lytteferdighetene dine.

SKU: N/A Category:

Hvordan bruke
Les legemiddelveiledningen fra apoteket før du begynner å ta metylfenidat og hver gang du får påfyll. Hvis du har spørsmål, spør legen din eller apoteket.
Ta dette legemidlet gjennom munnen med eller uten mat som anvist av legen din, vanligvis én gang daglig om morgenen. Å ta dette legemidlet sent på dagen kan forårsake søvnproblemer (søvnløshet).
Svelg denne medisinen med et fullt glass væske (8 ounces/240 milliliter). Ikke knus eller tygg dette legemidlet. Hvis du gjør det, kan hele legemidlet frigjøres på en gang, noe som øker risikoen for bivirkninger. Del heller ikke tablettene med mindre de har en delestrek og legen eller apoteket ber deg om å gjøre det. Svelg hele eller delte tabletter uten å knuse eller tygge.
Ta denne medisinen regelmessig for å få mest mulig utbytte av den. For å hjelpe deg med å huske det, ta den til samme tid hver dag.
Doseringen er basert på din medisinske tilstand og respons på behandlingen. Legen din kan be deg om å gradvis øke eller redusere dosen din. Også, hvis du har brukt det i lang tid, må du ikke plutselig slutte å bruke dette legemidlet uten å konsultere legen din.
Hvis du plutselig slutter å bruke dette legemidlet, kan du få abstinenssymptomer (som depresjon, selvmordstanker eller andre mentale/stemningsendringer). For å forebygge abstinens kan legen din redusere dosen din langsomt. Abstinens er mer sannsynlig hvis du har brukt metylfenidat i lang tid eller i høye doser. Fortell legen eller apoteket med en gang hvis du får abstinenser.
Når dette legemidlet brukes over lang tid, kan det hende at det ikke virker like godt. Snakk med legen din hvis denne medisinen slutter å virke godt.
Selv om det hjelper mange mennesker, kan denne medisinen noen ganger forårsake avhengighet. Denne risikoen kan være høyere hvis du har en ruslidelse (for eksempel overforbruk eller avhengighet av narkotika/alkohol). Ta dette legemidlet nøyaktig som foreskrevet for å redusere risikoen for avhengighet. Spør legen din eller apoteket for mer informasjon.
Fortell legen din hvis tilstanden din ikke blir bedre eller hvis den forverres.
Bivirkninger
Advarsler og forsiktighetsregler
Oppbevaring
Oppbevar denne medisinen ved romtemperatur borte fra lys og fuktighet. Ikke oppbevares på badet. Hold alle medisiner borte fra barn og kjæledyr.
Ikke skyll ned medisiner i toalettet eller hell dem i avløpet med mindre du blir bedt om å gjøre det. Kast dette produktet på riktig måte når det er utløpt eller ikke lenger er nødvendig. Rådfør deg med apoteket eller det lokale avfallshåndteringsfirmaet.
Interaksjoner med legemidler
Legemiddelinteraksjoner kan endre hvordan medisinene dine virker eller øke risikoen for alvorlige bivirkninger. Dette dokumentet inneholder ikke alle mulige legemiddelinteraksjoner. Oppbevar en liste over alle produktene du bruker (inkludert reseptbelagte/reseptfrie legemidler og naturlegemidler) og del den med legen din og apoteket. Ikke start, stopp eller endre doseringen av noen legemidler uten legens godkjenning.
Inntak av MAO-hemmere sammen med dette legemidlet kan forårsake en alvorlig (muligens dødelig) legemiddelinteraksjon. Unngå å ta MAO-hemmere (isokarboksazid, linezolid, metylenblått, moklobemid, fenelzin, prokarbazin, rasagilin, safinamid, selegilin, tranylcypromin) under behandling med dette legemidlet. De fleste MAO-hemmere bør heller ikke tas i to uker før behandling med dette legemidlet. Spør legen din når du skal begynne eller slutte å ta dette legemidlet.
Metylfenidat er svært likt dexmetylfenidat. Ikke bruk legemidler som inneholder deksametylfenidat mens du bruker metylfenidat.
Dette legemidlet kan forstyrre visse medisinske tester/laboratorietester (inkludert hjerneskanning for Parkinsons sykdom), noe som kan føre til falske testresultater. Sørg for at laboratoriepersonell og alle legene dine vet at du bruker dette legemidlet.

Dipro

Diazepam

kjøp Adderall 20mg/30mg online i Norge og Sverige uten resept

Tablett styrke:

Under 10mg, 10mg og over, 50mg og over, 100mg og over, 500mg og over

Tilgjengelige pakker:

30 tablettene, 60 tablettene, 90 tablettene, 120 tablettene, 160 tablettene, 200 tablettene, 250 tablettene, 300 tablettene

köp Concerta 18mg/54mg online utan recept
kr 1600,00Select options