Soma

kr 1650,00

Carisoprodol brukes på kort sikt for å behandle muskelsmerter og ubehag. Det brukes vanligvis sammen med hvile, fysioterapi og andre behandlinger. Det virker ved å hjelpe til med å slappe av musklene.
Hvordan det brukes

SKU: N/A Category:

Ta denne medisinen gjennom munnen med eller uten mat som anvist av legen din. Ikke øk dosen din eller bruk dette legemidlet oftere eller lenger enn foreskrevet. Tilstanden din vil ikke forbedres raskere, og risikoen for bivirkninger vil øke.
Dosen er basert på din medisinske tilstand og respons på behandlingen. Dette legemidlet skal bare brukes kortvarig (i 3 uker eller mindre) med mindre legen din har sagt noe annet.
Hvis du plutselig slutter å bruke dette legemidlet, kan du få abstinenssymptomer (som magekramper, søvnproblemer, hodepine, kvalme). For å forebygge abstinens kan legen din redusere dosen din langsomt. Abstinens er mer sannsynlig hvis du har brukt karisoprodol i lang tid eller i høye doser. Fortell legen din eller apoteket med en gang hvis du får abstinenser.
Selv om det hjelper mange mennesker, kan denne medisinen noen ganger forårsake avhengighet. Denne risikoen kan være høyere hvis du har en ruslidelse (for eksempel overforbruk eller avhengighet av narkotika/alkohol). Ta dette legemidlet nøyaktig som foreskrevet for å redusere risikoen for avhengighet. Spør legen din eller apoteket for mer informasjon.
Fortell legen din hvis tilstanden din vedvarer etter 2 til 3 uker eller hvis den forverres.
Bivirkninger
Advarsler og forholdsregler
Oppbevaring
Oppbevares ved romtemperatur beskyttet mot lys og fuktighet. Ikke oppbevares på badet. Hold alle medisiner borte fra barn og kjæledyr.
Ikke skyll ned medisiner i toalettet eller hell dem i avløpet med mindre du blir bedt om å gjøre det. Kast dette produktet på riktig måte når det er utløpt eller ikke lenger er nødvendig. Rådfør deg med apoteket eller det lokale avfallshåndteringsfirmaet.
Interaksjoner med legemidler
Legemiddelinteraksjoner kan endre hvordan medisinene dine virker eller øke risikoen for alvorlige bivirkninger. Dette dokumentet inneholder ikke alle mulige legemiddelinteraksjoner. Oppbevar en liste over alle produktene du bruker (inkludert reseptbelagte/reseptfrie legemidler og naturlegemidler) og del den med legen din og apoteket. Ikke begynn, slutt eller endre doseringen av legemidler uten legens godkjenning.
Fortell legen din eller apoteket hvis du tar andre produkter som forårsaker døsighet, for eksempel opioide smerte- eller hostestillende midler (som kodein, hydrokodon), alkohol, marihuana (cannabis), legemidler mot søvn eller angst (som alprazolam, lorazepam, zolpidem), andre muskelavslappende midler (som cyklobenzaprin, metokarbamol) eller antihistaminer (som cetirizin, difenhydramin).
Sjekk etikettene på alle medisinene dine (for eksempel allergi- eller forkjølelsesprodukter) fordi de kan inneholde ingredienser som forårsaker døsighet. Spør apoteket om hvordan du bruker disse produktene på en trygg måte.

Stilnox

Suboxone

Ritalin

phentermine

Quaaludes (Methaqualone)

Tablett styrke:

Under 10mg, 10mg og over, 50mg og over, 100mg og over, 500mg og over

Tilgjengelige pakker:

30 tablettene, 60 tablettene, 90 tablettene, 120 tablettene, 160 tablettene, 200 tablettene, 250 tablettene, 300 tablettene

Soma
kr 1650,00Select options