Suboxone

kr 1688,00

Dette legemidlet inneholder 2 legemidler buprenorfin og nalokson. Det brukes til å behandle opioidavhengighet/avhengighet. Buprenorfin tilhører en klasse legemidler som kalles blandede opioidagonister. Buprenorfin bidrar til å forebygge abstinenssymptomer ved seponering av andre opioider.

SKU: N/A Category:

Nalokson er en opioidantagonist som blokkerer effekten av opioider og kan forårsake alvorlig opioidabstinens når det injiseres. Det har liten effekt når det tas gjennom munnen eller oppløses under tungen. Det kombineres med buprenorfin for å forhindre misbruk og feilbruk (injeksjon) av denne medisinen. Denne kombinasjonsmedisinen brukes som en del av et komplett behandlingsprogram for narkotikamisbruk (for eksempel overvåking av etterlevelse, rådgivning, atferdskontrakt og livsstilsendringer).
Hvordan bruke
Les legemiddelveiledningen som du får av apoteket før du begynner å ta buprenorfin/nalokson og hver gang du får påfyll. Spør legen eller apoteket hvis du har spørsmål.
Det finnes forskjellige merker og former for denne medisinen. Fordi forskjellige produkter kan inneholde forskjellige mengder buprenorfin og nalokson, må du ikke bytte merke eller doseringsform uten å rådføre deg med legen eller apoteket.
Bruk denne medisinen i vedlikeholdsperioden som anvist av legen din, vanligvis én gang daglig. Legg medisinen under tungen i 5 til 10 minutter og la den oppløses helt. Hvis du får forskrevet mer enn én tablett hver dag, kan du legge alle tablettene under tungen samtidig eller legge to tabletter om gangen under tungen. Ikke svelg eller tygg dette legemidlet. Det vil ikke virke like godt.
For de fleste pasienter brukes vanligvis buprenorfin alene de første 2 dagene etter at du har sluttet med alle andre opioider. Det gis vanligvis på legekontoret. Legen din vil deretter sette deg over på denne kombinasjonen av buprenorfin/nalokson som vedlikeholdsbehandling. Kombinasjonen med nalokson virker på samme måte som buprenorfin alene for å forebygge abstinenssymptomer. For noen pasienter kan dette kombinasjonspreparatet brukes til å starte behandlingen (kalt induksjon). Følg legens anvisninger nøye.
Dosen er basert på din medisinske tilstand og respons på behandlingen. Du må ikke øke dosen, ta medisinen oftere eller ta den i lengre tid enn foreskrevet. Stopp medisinen på riktig måte når du får beskjed om det.
Bruk denne medisinen regelmessig for å få mest mulig utbytte av den. For å hjelpe deg med å huske det, bruk det til samme tid hver dag.
Buprenorfin/nalokson kan forårsake abstinenssymptomer, spesielt hvis du bruker det kort tid etter bruk av opioider som heroin, morfin eller metadon. Følg legens instruksjoner for behandlingsplanen din.
Hvis du plutselig slutter å bruke denne medisinen, kan du få abstinenssymptomer (som rastløshet, rennende øyne, rennende nese, kvalme, svetting, muskelsmerter). For å forebygge abstinens kan legen din redusere dosen din langsomt. Abstinens er mer sannsynlig hvis du har brukt dette legemidlet i lang tid eller i høye doser. Fortell legen eller apoteket med en gang hvis du får abstinenser.
Du må ikke injisere (“skyte”) buprenorfin/nalokson eller inhalere det gjennom nesen (“sniffe”). Dette er farlig og vil sannsynligvis føre til alvorlige abstinenssymptomer (se avsnittet Bivirkninger) på grunn av naloksonet i dette legemidlet, særlig hvis du har brukt opioider som heroin, morfin eller metadon. Rådfør deg med lege eller apotek for mer informasjon.
Fortell legen din med en gang hvis du opplever abstinensreaksjoner.
Bivirkninger
Døsighet, svimmelhet, forstoppelse eller hodepine kan forekomme. Hvis noen av disse bivirkningene vedvarer eller forverres, kontakt lege eller apotek umiddelbart.
For å forhindre forstoppelse, spis kostfiber, drikk nok vann og mosjon. Det kan også være nødvendig å ta et avføringsmiddel. Spør apoteket om hvilken type avføringsmiddel som passer for deg.
For å redusere risikoen for svimmelhet og svimmelhet, reis deg sakte når du reiser deg fra sittende eller liggende stilling.
Husk at legen din har forskrevet dette legemidlet fordi han eller hun har vurdert at fordelene for deg er større enn risikoen for bivirkninger. Mange som bruker denne medisinen har ikke alvorlige bivirkninger.
Alvorlige (muligens dødelige) pusteproblemer kan oppstå hvis dette legemidlet misbrukes, injiseres eller blandes med andre depressiva (som alkohol, benzodiazepiner inkludert diazepam og andre opioider).
Fortell legen din med en gang hvis noen av disse usannsynlige, men alvorlige bivirkningene oppstår: avbrutt pusting under søvn (søvnapné), mentale/stemningsendringer (som uro, forvirring, hallusinasjoner), mage/magesmerter, tegn på at binyrene ikke fungerer bra (som uvanlig tretthet, vekttap).

Selv om denne medisinen brukes for å forebygge abstinensreaksjoner, kan den i sjeldne tilfeller forårsake opioidabstinenssymptomer, inkludert diaré, alvorlige mentale/stemningsforandringer (som angst, irritabilitet, søvnproblemer), muskelstivhet eller skjelving. Dette er mer sannsynlig når du først starter behandlingen eller hvis du har brukt langtidsvirkende opioider som metadon. Hvis slike symptomer oppstår, må du varsle legen eller apoteket med en gang.
Søk medisinsk hjelp umiddelbart hvis noen av disse sjeldne, men alvorlige bivirkningene oppstår: besvimelse, rask/uregelmessig hjerterytme, alvorlig svimmelhet, langsom/grunn pust, uvanlig døsighet/vanskeligheter med å våkne.
Dette legemidlet kan i sjeldne tilfeller forårsake alvorlig leversykdom. Søk øyeblikkelig medisinsk hjelp hvis du har symptomer på leverskade, inkludert mørk urin, tap av appetitt, vedvarende kvalme/oppkast, gulfarging av øyne/hud og sterke mage-/magesmerter.
En svært alvorlig allergisk reaksjon på dette legemidlet er sjelden. Søk imidlertid medisinsk hjelp umiddelbart hvis du merker symptomer på en alvorlig allergisk reaksjon, inkludert utslett, kløe/hevelse (spesielt i ansikt/tunge/hals), alvorlig svimmelhet og pustevansker.
Dette er ikke en fullstendig liste over mulige bivirkninger. Hvis du merker andre bivirkninger som ikke er nevnt ovenfor, ta kontakt med lege eller apotek.
I USA – Kontakt legen din for medisinsk rådgivning om bivirkninger. Du kan rapportere bivirkninger til FDA på 1-800-FDA-1088 eller på www.fda.gov/medwatch.
I Canada – Kontakt legen din for medisinsk rådgivning om bivirkninger. Du kan rapportere bivirkninger til Health Canada på 1-866-234-2345.

Dette legemidlet kan gjøre deg svimmel eller døsig. Alkohol eller marihuana (cannabis) kan gjøre deg mer svimmel eller døsig. Ikke kjør bil, bruk maskiner eller gjør noe som krever årvåkenhet før du kan gjøre det trygt. Unngå alkoholholdige drikker. Snakk med legen din hvis du bruker marihuana (cannabis). Alkohol øker også risikoen for pusteproblemer.
Buprenorfin kan forårsake en tilstand som påvirker hjerterytmen (QT-forlengelse). QT-forlengelse kan i sjeldne tilfeller forårsake alvorlig (sjelden dødelig) rask/uregelmessig hjerterytme og andre symptomer (som alvorlig svimmelhet og besvimelse) som krever legehjelp umiddelbart.

Snakk med legen din om sikker bruk av buprenorfin.
Dette legemidlet kan inneholde aspartam. Hvis du har fenylketonuri (PKU) eller en annen tilstand som krever at du begrenser inntaket av aspartam (eller fenylalanin), rådfør deg med lege eller apotek om sikker bruk av dette legemidlet.
Før du blir operert, må du fortelle legen eller tannlegen din om alle produktene du bruker (inkludert reseptbelagte legemidler, reseptfrie legemidler og urteprodukter).
Eldre voksne kan være mer følsomme for bivirkningene av dette legemidlet, spesielt langsom/grunn pust, døsighet og QT-forlengelse (se ovenfor).
Før bruk av dette legemidlet bør kvinner i fertil alder snakke med legen(e) om risiko og fordeler. Fortell legen din dersom du er gravid eller planlegger å bli gravid. Under graviditet skal dette legemidlet bare brukes når det er klart nødvendig. Det kan øke risikoen for fosterskader noe hvis det brukes i løpet av de to første månedene av svangerskapet. Det kan også skade det ufødte barnet å bruke det i lang tid eller i høye doser nær forventet leveringsdato. For å redusere risikoen, bruk den minste effektive dosen i kortest mulig tid. Fortell legen med en gang hvis du oppdager symptomer hos det nyfødte barnet, som langsom/grunn pust, irritabilitet, unormal/vedvarende gråt, oppkast eller diaré.
Buprenorfin går over i morsmelk. Det er ukjent om nalokson går over i morsmelk. Dette produktet kan i sjeldne tilfeller ha uønskede effekter på spedbarn som ammes. Fortell legen med en gang hvis babyen din utvikler uvanlig søvnighet, spisevansker eller pustevansker. Rådfør deg med legen din før du ammer.
Oppbevaring
Oppbevares ved romtemperatur beskyttet mot lys og fuktighet. Ikke oppbevar det på badet. Hold alle medisiner borte fra barn og kjæledyr.
Ikke skyll ned medisiner i toalettet eller hell dem i avløpet med mindre du blir bedt om å gjøre det. Kast dette produktet på riktig måte når det er utløpt eller ikke lenger er nødvendig. For mer informasjon, les Medisinveiledningen, eller ta kontakt med apoteket eller det lokale avfallshåndteringsfirmaet.

Soma

Stilnox

Ritalin

phentermine

Quaaludes (Methaqualone)

Tablett styrke:

Under 10mg, 10mg og over, 50mg og over, 100mg og over, 500mg og over

Tilgjengelige pakker:

30 tablettene, 60 tablettene, 90 tablettene, 120 tablettene, 160 tablettene, 200 tablettene, 250 tablettene, 300 tablettene

Suboxone
kr 1688,00Select options