Ritalin

kr 1850,00

Denne medisinen brukes til å behandle oppmerksomhetsforstyrrelse med hyperaktivitet – ADHD. Det virker ved å endre mengden av visse naturlige stoffer i hjernen. Metylfenidat tilhører en klasse legemidler som kalles sentralstimulerende midler. Det kan bidra til å øke din evne til å være oppmerksom, holde fokus på en aktivitet og kontrollere atferdsproblemer. Det kan også hjelpe deg med å organisere oppgavene dine og forbedre lytteferdighetene dine.

SKU: N/A Category:

Denne medisinen brukes også til å behandle en viss søvnforstyrrelse (narkolepsi).
Slik bruker du det
Les legemiddelveiledningen fra apoteket før du begynner å ta metylfenidat og hver gang du får påfyll. Hvis du har spørsmål, spør legen din eller apoteket.
Ta dette legemidlet gjennom munnen som anvist av legen din, vanligvis 2 eller 3 ganger om dagen. Dette legemidlet tas best 30 til 45 minutter før et måltid. Men hvis du har mageproblemer, kan du ta denne medisinen sammen med eller etter et måltid eller et mellommåltid. Å ta dette legemidlet sent på dagen kan føre til søvnproblemer (søvnløshet).
Ta dette legemidlet regelmessig for å få mest mulig nytte av det. For å hjelpe deg med å huske det, ta det til samme tid hver dag.
Doseringen er basert på din medisinske tilstand og respons på behandlingen. Legen din kan be deg om å øke eller redusere dosen gradvis. Også, hvis du har brukt det i lang tid, må du ikke plutselig slutte å bruke dette legemidlet uten å konsultere legen din.
Hvis du plutselig slutter å bruke dette legemidlet, kan du få abstinenssymptomer (som depresjon, selvmordstanker eller andre mentale/stemningsendringer). For å forebygge abstinens kan legen din redusere dosen din langsomt. Abstinens er mer sannsynlig hvis du har brukt metylfenidat i lang tid eller i høye doser. Fortell legen eller apoteket med en gang hvis du får abstinenser.
Når dette legemidlet brukes over lang tid, kan det hende at det ikke virker like godt. Snakk med legen din hvis denne medisinen slutter å virke godt.
Selv om det hjelper mange mennesker, kan denne medisinen noen ganger forårsake avhengighet. Denne risikoen kan være høyere hvis du har en ruslidelse (for eksempel overforbruk eller avhengighet av narkotika/alkohol). Ta dette legemidlet nøyaktig som foreskrevet for å redusere risikoen for avhengighet. Spør legen din eller apoteket for mer informasjon.
Fortell legen din hvis tilstanden din ikke blir bedre eller hvis den forverres.
Bivirkninger
Advarsler og forsiktighetsregler
Oppbevaring
Ulike merker av denne medisinen har forskjellige lagringsbehov. Sjekk produktpakken for instruksjoner om hvordan du oppbevarer ditt merke, eller spør apoteket ditt. Ikke oppbevares på badet. Hold alle medisiner borte fra barn og kjæledyr.
Ikke spyl ned medisiner i toalettet eller hell dem i avløpet med mindre du blir bedt om å gjøre det. Kast dette produktet på riktig måte når det er utløpt eller ikke lenger er nødvendig. Rådfør deg med apoteket eller det lokale avfallshåndteringsfirmaet.
Interaksjoner med legemidler
Legemiddelinteraksjoner kan endre hvordan medisinene dine virker eller øke risikoen for alvorlige bivirkninger. Dette dokumentet inneholder ikke alle mulige legemiddelinteraksjoner. Oppbevar en liste over alle produktene du bruker (inkludert reseptbelagte/reseptfrie legemidler og naturlegemidler) og del den med legen din og apoteket. Ikke start, stopp eller endre doseringen av noen legemidler uten legens godkjenning.

Soma

Stilnox

Suboxone

phentermine

Quaaludes (Methaqualone)

Tablett styrke:

Under 10mg, 10mg og over, 50mg og over, 100mg og over, 500mg og over

Tilgjengelige pakker:

30 tablettene, 60 tablettene, 90 tablettene, 120 tablettene, 160 tablettene, 200 tablettene, 250 tablettene, 300 tablettene

Ritalin
kr 1850,00Select options