Xanax 0.25mg/2mg

kr 2000,00

Xanax är ett bensodiazepin (ben-zoe-dye-AZE-eh-peen). Man tror att alprazolam verkar genom att öka aktiviteten hos vissa neurotransmittorer i hjärnan. Xanax används för att behandla ångestsyndrom och ångest orsakad av depression.

Xanax är ett bensodiazepin (ben-zoe-dye-AZE-eh-peen). Man tror att alprazolam verkar genom att öka aktiviteten hos vissa neurotransmittorer i hjärnan. Xanax används för att behandla ångestsyndrom och ångest orsakad av depression.

Lyrica 75mg

Buprenorphine 2mg

Soma 350mg

Vicodin

Xanax

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Xanax 0.25mg/2mg”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xanax 0.25mg/2mg
kr 2000,00