Sale!

Vicodin

kr 1300,00

Denne kombinasjonsmedisinen brukes til å lindre moderate til sterke smerter. Det inneholder et opioid smertestillende middel (hydrokodon) og et ikke-opioid smertestillende middel (paracetamol). Hydrokodon virker i hjernen for å endre hvordan kroppen din føler og reagerer på smerte. Paracetamol kan også redusere feber.

SKU: N/A Category:

Dette produktet anbefales ikke til bruk hos barn under 6 år på grunn av økt risiko for alvorlige bivirkninger (som langsom/grunn pust).
Hvordan bruke
Se også avsnittet Advarsler.
Les legemiddelveiledningen og, hvis tilgjengelig, pakningsvedlegget fra apoteket før du begynner å ta dette legemidlet og hver gang du får påfyll. Hvis du har spørsmål, spør legen din eller apoteket.
Ta dette legemidlet gjennom munnen som anvist av legen din. Du kan ta dette legemidlet med eller uten mat. Hvis du har kvalme, kan det hjelpe å ta dette legemidlet sammen med mat. Spør legen din eller apoteket om andre måter å redusere kvalme på (for eksempel å ligge ned i 1 til 2 timer med så lite hodebevegelse som mulig).
Hvis du bruker en flytende form av dette legemidlet, må du bruke en doseringsmåler for å måle den foreskrevne dosen nøye. Ikke bruk en husholdningsskje fordi du kanskje ikke får riktig dose.
Doseringen er basert på din medisinske tilstand og respons på behandlingen. Hos barn er doseringen også basert på vekt. Du må ikke øke dosen, ta medisinen oftere eller ta den over lengre tid enn foreskrevet. Slutt å ta medisinen på riktig måte når du får beskjed om det.
Smertestillende medisiner fungerer best hvis de brukes når de første tegnene på smerte oppstår. Hvis du venter til smertene har forverret seg, kan det hende at medisinen ikke virker like godt.
Hvis du har vedvarende smerter (for eksempel på grunn av kreft), kan legen din be deg om også å ta langtidsvirkende opioidmedisiner. I så fall kan denne medisinen bare brukes mot plutselige (gjennombruddssmerter) etter behov. Andre smertestillende midler (som ibuprofen, naproxen) kan også forskrives. Spør legen din eller apoteket om sikker bruk av dette produktet sammen med andre legemidler.
Plutselig å slutte med dette legemidlet kan forårsake abstinens, spesielt hvis du har brukt det i lang tid eller i høye doser. For å forhindre abstinens kan legen din redusere dosen din sakte. Fortell legen din eller apoteket med en gang hvis du har abstinenssymptomer som rastløshet, mentale/stemningsendringer (inkludert angst, søvnproblemer, selvmordstanker), rennende øyne, rennende nese, kvalme, diaré, svetting, muskelsmerter eller plutselige endringer i atferd.
Når dette legemidlet brukes over lang tid, kan det hende at det ikke virker like godt. Snakk med legen din hvis denne medisinen slutter å virke godt.
Selv om det hjelper mange mennesker, kan denne medisinen noen ganger forårsake avhengighet. Denne risikoen kan være høyere hvis du har en ruslidelse (for eksempel overforbruk eller avhengighet av narkotika/alkohol). Ta dette legemidlet nøyaktig som foreskrevet for å redusere risikoen for avhengighet. Spør legen din eller apoteket for mer informasjon.
Fortell legen din hvis smertene dine ikke blir bedre eller hvis de blir verre.
Bivirkninger

For å forhindre forstoppelse, spis kostfiber, drikk nok vann og mosjon. Det kan også være nødvendig å ta et avføringsmiddel. Spør apoteket om hvilken type avføringsmiddel som passer for deg.
For å redusere risikoen for svimmelhet og svimmelhet, reis deg sakte når du reiser deg fra sittende eller liggende stilling.
Husk at legen din har forskrevet dette legemidlet fordi han eller hun har vurdert at fordelene for deg er større enn risikoen for bivirkninger. Mange som bruker denne medisinen, har ikke alvorlige bivirkninger.

Søk medisinsk hjelp umiddelbart hvis du får svært alvorlige bivirkninger, inkludert besvimelse, krampeanfall, langsom/grunn pust, alvorlig døsighet/vansker med å våkne.
En svært alvorlig allergisk reaksjon på dette legemidlet er sjelden. Søk imidlertid medisinsk hjelp umiddelbart hvis du merker symptomer på en alvorlig allergisk reaksjon, inkludert utslett, kløe/hevelse (særlig i ansikt/tunge/hals), alvorlig svimmelhet og pustevansker.
Dette er ikke en fullstendig liste over mulige bivirkninger. Hvis du merker andre bivirkninger som ikke er nevnt ovenfor, ta kontakt med lege eller apotek.
I USA – Kontakt legen din for medisinsk rådgivning om bivirkninger. Du kan rapportere bivirkninger til FDA på 1-800-FDA-1088 eller på www.fda.gov/medwatch.
I Canada – Kontakt legen din for medisinsk rådgivning om bivirkninger. Du kan rapportere bivirkninger til Health Canada på 1-866-234-2345.

Oppbevaring
Oppbevares ved romtemperatur beskyttet mot lys og fuktighet. Forskjellige merker av dette legemidlet har forskjellige oppbevaringsbehov. Sjekk produktpakken for instruksjoner om hvordan du oppbevarer ditt merke, eller spør apoteket ditt. Oppbevar alle medisiner utilgjengelig for barn og kjæledyr.
Ikke spyl ned medisiner i toalettet eller hell dem i avløpet med mindre du blir bedt om å gjøre det. Kast dette produktet på riktig måte når det er utløpt eller ikke lenger er nødvendig. For mer informasjon, les Legemiddelveiledningen, eller ta kontakt med apoteket eller det lokale avfallshåndteringsfirmaet.
Interaksjoner med legemidler

Legemiddelinteraksjoner kan endre hvordan medisinene dine virker

Lyrica 75mg

Buprenorphine 2mg

Soma 350mg

Xanax 0.25mg/2mg

Xanax

Tablett styrke:

Under 10mg, 10mg og over, 50mg og over, 100mg og over, 500mg og over

Tilgjengelige pakker:

30 tablettene, 60 tablettene, 90 tablettene, 120 tablettene, 160 tablettene, 200 tablettene, 250 tablettene, 300 tablettene

Vicodin
kr 1300,00Select options