Sale!

morphine

kr 1480,00

Denne medisinen brukes for å lindre sterke, vedvarende smerter (f.eks. på grunn av kreft). Morfin tilhører en gruppe legemidler som kalles opioidanalgetika. Det virker i hjernen for å endre hvordan kroppen din føler og reagerer på smerte.

SKU: N/A Category:

De høyere styrkene av dette legemidlet (100 milligram eller mer per tablett) bør bare brukes hvis du regelmessig har tatt moderate til store mengder opioide smertestillende legemidler. Disse styrkene kan forårsake overdose (til og med død) hvis de tas av en person som ikke har tatt opioider regelmessig.
Ikke bruk morfin i depotform for å lindre smerter som er milde eller som vil forsvinne i løpet av noen få dager. Dette legemidlet er ikke til sporadisk (“ved behov”) bruk.
Hvordan det skal brukes
Se også avsnittet Advarsler.
Les legemiddelveiledningen som du får av apoteket før du begynner å bruke morfin og hver gang du får påfyll. Hvis du har spørsmål, spør legen din eller apoteket.
Ta dette legemidlet regelmessig som anvist av legen din, ikke ved behov for plutselige (gjennombrudd) smerter. Ta dette legemidlet med eller uten mat som anvist av legen din, vanligvis hver 8. eller 12. time. Noen merker skal bare tas hver 12. time. Hvis du har kvalme, kan det hjelpe å ta dette legemidlet sammen med mat. Spør legen din eller apoteket om andre måter å redusere kvalme på (for eksempel å ligge ned i 1 til 2 timer med så lite hodebevegelse som mulig). Hvis kvalmen vedvarer, ta kontakt med legen din.
Svelg tablettene hele. Du må ikke knuse, knuse, tygge eller løse opp tabletten. Hvis du gjør det, kan hele legemidlet frigjøres på en gang, noe som øker risikoen for overdosering av morfin.
Doseringen er basert på din medisinske tilstand og respons på behandlingen. Ikke øk dosen din eller bruk dette legemidlet oftere eller lenger enn foreskrevet, fordi risikoen for bivirkninger kan øke. Stopp medisinen på riktig måte når du får beskjed om det.
Før du begynner å ta dette legemidlet, spør legen din eller apoteket om du bør slutte med eller endre hvordan du bruker andre opioidmedisiner. Andre smertestillende midler (som paracetamol, ibuprofen) kan også forskrives. Spør legen eller apoteket om sikker bruk av morfin sammen med andre legemidler.
Plutselig å slutte med denne medisinen kan forårsake abstinens, spesielt hvis du har brukt den i lang tid eller i høye doser. For å forhindre abstinens kan legen din redusere dosen din sakte. Fortell legen din eller apoteket med en gang hvis du har abstinenssymptomer som rastløshet, mentale/stemningsendringer (inkludert angst, søvnproblemer, selvmordstanker), rennende øyne, rennende nese, kvalme, diaré, svetting, muskelsmerter eller plutselige endringer i atferd.
Når dette legemidlet brukes over lang tid, kan det hende at det ikke virker like godt. Snakk med legen din hvis denne medisinen slutter å virke godt.
Selv om det hjelper mange mennesker, kan denne medisinen noen ganger forårsake avhengighet. Denne risikoen kan være høyere hvis du har en ruslidelse (for eksempel overforbruk eller avhengighet av narkotika/alkohol). Ta dette legemidlet nøyaktig som foreskrevet for å redusere risikoen for avhengighet. Spør legen din eller apoteket for mer informasjon.
Fortell legen din hvis smertene dine ikke blir bedre eller hvis de blir verre.
Bivirkninger
Advarsler og forsiktighetsregler
Oppbevaring
Oppbevares ved romtemperatur beskyttet mot lys og fuktighet. Ikke oppbevares på badet. Oppbevar alle legemidler utilgjengelig for barn og kjæledyr. Se også avsnittet Advarsler.
Ikke spyl ned legemidler i toalettet eller hell dem i avløpet med mindre du blir bedt om å gjøre det. Kast dette produktet på riktig måte når det er utløpt eller ikke lenger er nødvendig. For mer informasjon, les Legemiddelveiledningen, eller rådfør deg med apoteket eller det lokale avfallshåndteringsfirmaet.
Interaksjoner med legemidler
Se også avsnittet Advarsler.
Legemiddelinteraksjoner kan endre hvordan legemidlene dine virker eller øke risikoen for alvorlige bivirkninger. Dette dokumentet inneholder ikke alle mulige legemiddelinteraksjoner. Oppbevar en liste over alle produktene du bruker (inkludert reseptbelagte/reseptfrie legemidler og naturlegemidler) og del den med legen din og apoteket. Ikke start, stopp eller endre doseringen av noen legemidler uten legens godkjenning.
Noen produkter som kan interagere med dette legemidlet inkluderer: visse smertestillende medisiner (blandede opioidagonister/antagonister som pentazocin, nalbuphin, butorfanol), naltrekson.
Risikoen for alvorlige bivirkninger (f.eks. langsom/grunn pust, alvorlig døsighet/svimmelhet) kan øke hvis dette legemidlet tas sammen med andre legemidler som også kan forårsake døsighet eller pusteproblemer. Fortell legen din eller apoteket hvis du tar andre legemidler som andre smertestillende eller hostestillende opioider (f.eks. kodein, hydrokodon), alkohol, marihuana (cannabis), legemidler mot søvn eller angst (f.eks. alprazolam, lorazepam, zolpidem), muskelavslappende midler (f.eks. karisoprodol, syklobenzaprin) eller antihistaminer (f.eks. cetirizin, difenhydramin)

Sjekk etikettene på alle medisinene dine (for eksempel allergi- eller forkjølelsesprodukter) fordi de kan inneholde ingredienser som forårsaker døsighet. Spør apoteket om sikker bruk av disse produktene.
Denne medisinen kan forstyrre visse laboratorietester (inkludert amylase/lipase-nivåer), noe som kan føre til falske testresultater. Sørg for at laboratoriepersonell og alle legene dine vet at du bruker dette legemidlet.

oxycodone

OxyContin

Percocet

opana

methadone

Tablett styrke:

Under 10mg, 10mg og over, 50mg og over, 100mg og over, 500mg og over

Tilgjengelige pakker:

30 tablettene, 60 tablettene, 90 tablettene, 120 tablettene, 160 tablettene, 200 tablettene, 250 tablettene, 300 tablettene

morphine
kr 1480,00Select options